Description

KF25 to KF16 (NW/QF) Reducing Radius Elbow

  • KF25 to KF16 (NW/QF)
  • A: 1.57″
  • B: 1.59″
  • 304 Stainless
  • OD Polish

KF40 to KF25 (NW/QF) Reducing Radius Elbow

  • KF40 to KF25 (NW/QF)
  • A: 1.96″
  • B: 1.99″
  • 304 Stainless
  • OD Polish

Product Inquiry90 Degree Reducing Elbow KF25 to KF16
90 Degrees Reducing Elbow | KF25 to KF16 or KF40 to KF25 (NW/QF)
$61.76$93.15